Bình Định thanh tra toàn diện công tác đấu thầu của ngành y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu các sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và của UBND Tỉnh; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới...

Thanh tra Tỉnh xem xét, đề xuất bổ sung vào Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Tỉnh nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế...

Chuyên đề