(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được Công văn số 277/BQLDA của Ban Quản lý dự án (BQLDA) quận Thanh Xuân (Hà Nội) phản hồi bài viết “Ban Quản lý dự án quận Thanh Xuân: Cài thêm điều kiện để loại Nhà thầu?”. Trước đó, theo phản ánh của Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình, Chủ đầu tư là UBND quận Thanh Xuân, Bên mời thầu là Ban QLDA quận Thanh Xuân đã đưa thêm yêu cầu bắt buộc – điều kiện tiên quyết để loại nhà thầu.
UBND quận Thanh Xuân. Ảnh Internet

UBND quận Thanh Xuân. Ảnh Internet

Đưa thêm điều kiện là không đúng

Theo Ban QLDA quận Thanh Xuân, việc Bên mời thầu này đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với nhà thầu tham dự đấu thầu Gói thầu số 9: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (không bao gồm TBA) công trình Trường Mầm non Sơn Ca giai đoạn II là phải nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán là phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu. Cụ thể, khi đưa ra quy định này, Bên mời thầu dựa vào quy định tại Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 rằng: “Trong mẫu hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung”. Bên mời thầu cũng cho rằng, mục đích của việc đưa ra quy định trên đối với nhà thầu là nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực tài chính trong sạch, minh bạch.

Trong văn bản làm rõ HSMT Gói thầu số 9 gửi cho Báo Đấu thầu, Ban QLDA quận Thanh Xuân cũng cho biết, ngoài yêu cầu nhà thầu phải nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, Bên mời thầu còn yêu cầu nhà thầu nộp kèm theo một trong các tài liệu được chứng thực theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Mục 13 Chương II của Mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT. Bên mời thầu khẳng định, yêu cầu trên nhằm mục tiêu đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu mà không phải là điều kiện “tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu” như Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình phản ánh trên Báo Đấu thầu.

Một cán bộ của Cục Quản lý Đấu thầu cho biết, theo hướng dẫn tại Mục 13.2 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu nhà thầu phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: (i) biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất; (ii) tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai; (iii) văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất; (iv) báo cáo kiểm toán để chứng minh năng lực tài chính của mình.

Quy định này cho phép nhà thầu có quyền lựa chọn tài liệu để chứng minh năng lực tài chính của mình, trong khi Bên mời thầu đưa ra quy định có tính bắt buộc, dù không phải là điều kiện tiên quyết nhưng khi đã thành quy định bắt buộc thì nếu nhà thầu không đáp ứng được điều này, Bên mời thầu vẫn có thể dựa vào để loại bỏ nhà thầu. Việc đưa thêm yêu cầu này đối với nhà thầu của Bên mời thầu “vô tình” đã làm gia tăng “điều kiện” tham dự thầu của nhà thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu đối với gói thầu trên. Mặt khác, gói thầu trên cũng không có gì đặc biệt, quy mô, tính chất không phức tạp, giá trị không lớn nên có lẽ việc “đưa thêm điều kiện” của Bên mời thầu vừa không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, vừa không cần thiết.

Do đó, dù Bên mời thầu có những giải thích riêng khi đưa thêm yêu cầu bắt buộc nhà thầu phải nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán nhưng việc đưa thêm điều kiện này là không đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Không xem xét sửa HSMT vì nhận kiến nghị muộn

Liên quan đến kiến nghị của nhà thầu Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình về việc sửa đổi tiêu chuẩn đánh giá HSMT Gói thầu số 9 nêu trên, ngày 28/6/2016, UBND quận Thanh Xuân – Chủ đầu tư dự án đã có Văn bản số 792/UBND-BQLDA làm rõ HSMT Gói thầu này. Theo đó, UBND quận Thanh Xuân cho biết, đến ngày 22/6/2016 mới nhận được Văn bản số 66/CV-HSMT đề ngày 11/6/2016 của nhà thầu này. Thời điểm Nhà thầu phát hành văn bản là ngày 11/6/2016 (trước thời điểm đóng thầu 5 ngày, ngày đóng thầu gói thầu trên là ngày 16/6/2016) nhưng thời điểm nhận được văn bản là ngày 22/6/2016 – sau thời điểm đóng, mở thầu nên UBND quận Thanh Xuân không thể xem xét ý kiến của Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình đề nghị sửa đổi và làm rõ HSMT.

Theo quy định tại Mục 6, Khoản 1, Chương II – Bảng dữ liệu đấu thầu của HSMT gói thầu trên thì “Tài liệu sửa đổi HSMT sẽ được Bên mời thầu gửi đến tất cả nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu hoặc đã nộp hồ sơ dự thầu trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày” và theo quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014: “Trường hợp cần làm rõ HSMT thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 3 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 5 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày đóng thầu để xem xét, xử lý”.