(BĐT) - Theo phản ánh của Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình, Chủ đầu tư là UBND quận Thanh Xuân, Bên mời thầu là Ban QLDA quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã đưa thêm yêu cầu bắt buộc – điều kiện tiên quyết để loại nhà thầu.
UBND quận Thanh Xuân. Ảnh Internet

UBND quận Thanh Xuân. Ảnh Internet

HSMT “vẽ” thêm điều kiện tiên quyết

Nhà thầu phản ánh cho biết, sau khi mua hồ sơ mời thầu (HSMT) và nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá được nêu trong HSMT Gói thầu số 9: Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (không bao gồm TBA) công trình Trường Mầm non Sơn Ca giai đoạn 2, nhà thầu thấy có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, tại Điểm d, Năng lực tài chính, Khoản 2, Mục 13, Chương II – Bảng dữ liệu đấu thầu của HSMT Gói thầu số 9 đưa ra nội dung quy định bắt buộc: “…yêu cầu nhà thầu nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán…”. Đối chiếu với các quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập HSMT gói thầu tư vấn, nhà thầu này thấy yêu cầu nêu trên là không phù hợp, đây không nhất thiết là điều kiện tiên quyết để loại bỏ hồ sơ dự thầu (HSDT).

Và tại Văn bản số 530/QLĐT-CS mới đây trả lời về nội dung yêu cầu trong HSMT về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Theo hướng dẫn tại Mục 13.2 Chương II Mẫu HSMT dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải nộp kèm theo HSDT báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của một trong các tài liệu sau: (i) biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất; (ii) tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai; (iii) văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất; (iv) báo cáo kiểm toán để chứng minh năng lực tài chính của mình.

Đối với trường hợp của Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình, việc HSMT yêu cầu nhà thầu chỉ được nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình mà không được phép nộp các tài liệu khác theo hướng dẫn nêu trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thêm yêu cầu để chọn được nhà thầu có năng lực?

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quảng Bình có địa chỉ tại Số 07 - Nguyễn Văn Linh - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình, đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh ngày 15/4/2011. Ngành nghề hoạt động của Công ty là: Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, lập dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình điện đến 35KV; Quản lý dự án, giám sát thi công, lập HSMT và đánh giá HSDT các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình tu bổ tôn tạo phục hồi di tích văn hóa; Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu đất đá và vật liệu xây dựng...

Văn bản trả lời số 530/QLĐT-CS nêu rõ, Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Thế nhưng, tại Văn bản số 233/BQLDA ngày 10/6/2016 làm rõ HSMT gói thầu số 9 gửi tới các nhà thầu đã mua HSMT và chuẩn bị HSDT, Ban QLDA quận Thanh Xuân lại cho rằng, việc yêu cầu nhà thầu nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán được đơn vị tư vấn lập HSMT – Công ty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) đưa vào HSMT là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Bên mời thầu cho rằng, đây là một trong những yêu cầu giúp cho Bên mời thầu lựa chọn được nhà thầu có năng lực tài chính vững mạnh, trong sạch, minh bạch theo đúng như quy định tại Điều 4, Chương I của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 về mục đích của kiểm toán độc lập: “Hoạt động kiểm toán độc lập, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp, tổ chức khác, làm lành mạnh môi trường đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý… của Nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, Khoản 4, Điều 37, Chương VI, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 quy định: “Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán”.

Trên cơ sở lập luận như vậy, Bên mời thầu cho rằng, ngoài các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải làm Báo cáo tài chính kiểm toán thì Nhà nước không cấm các doanh nghiệp, tổ chức khác làm Báo cáo tài chính kiểm toán. Vì thế, việc yêu cầu nhà thầu nộp Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán được đơn vị tư vấn lập HSMT đưa ra không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Và trong công văn kiến nghị làm rõ gửi Báo Đấu thầu mới đây, Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình cũng bày tỏ quan ngại rằng, việc đưa thêm một yêu cầu không nhất thiết là Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán thành điều kiện tiên quyết để loại bỏ HSDT sẽ không đảm bảo được các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.