Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dành hơn 537 tỷ đồng mua thuốc cho năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang tổ chức lựa chọn nhà thầu (LCNT) cung cấp thuốc bổ sung năm 2022, nâng tổng dự toán mua sắm thuốc từ đầu năm đến nay lên 537,292 tỷ đồng.

Dự toán cung cấp thuốc bổ sung năm 2022 có giá 114,002 tỷ đồng, được chia thành 2 gói thầu để tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, gồm: Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 21 danh mục (28,083 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên Generic gồm 161 danh mục (85,919 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 3/2022, Bệnh viện đã tổ chức LCNT cho Dự toán cung cấp thuốc năm 2022 với tổng dự toán là 423,29 tỷ đồng. Đến tháng 5/2022, kết quả LCNT được phê duyệt.

Trong đó, Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 6 nhà thầu trúng thầu 235/257 danh mục với tổng giá trúng thầu là 167,996 tỷ đồng (giá dự toán là 175,956 tỷ đồng). Số mặt hàng chưa chọn được nhà thầu là 22 danh mục.

Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên Generic có 55 nhà thầu trúng thầu 508/674 danh mục với tổng giá trúng thầu là 212,821 tỷ đồng (giá dự toán là 247,334 tỷ đồng). Số mặt hàng chưa chọn được nhà thầu là 166 danh mục.

Ngoài ra, đầu năm 2022, Bệnh viện còn tổ chức LCNT cung cấp thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện (Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 sử dụng) với tổng dự toán là 118,519 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư