Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang thông báo về việc mời khảo sát và chào giá thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực không có giường bệnh 24 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Các công ty/đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng giá trị dự toán (dự kiến) gói thầu số 02: Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu vực không có giường bệnh (khu hành chính) 24 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2024 - 2026. Địa chỉ: Số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Kính mời các công ty, đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, xin mời đến Bệnh viện khảo sát và gửi chào giá dự toán.

1. Thông tin đơn vị nhận chào giá như sau:

- Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

- Địa chỉ: Số 13 đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Nơi nhận hướng dẫn khảo sát: Phòng Hành chính quản trị - Tầng 3, khu hành chính (gặp Nhân - Phòng Hành chính quản trị).

- Nơi nhận chào giá: Tổ một cửa - Tầng 3, khu Hành chính (ghi chuyển Nhân - Phòng Hành chính quản trị trên bao thư chào giá).

- Điện thoại: 0297.03863328.

- Thời gian nhận chào giá: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2024. (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).

- Danh mục và khối lượng yêu cầu chào giá (danh mục đính kèm).

2. Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá (do đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu).

- Hồ sơ chứng minh ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực báo giá.

- Bảng chào giá theo mẫu (đính kèm), ghi rõ thời gian và hiệu lực chào giá.

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).

- Thời gian thực hiện gói thầu 24 tháng.

- Hồ sơ chào giá bỏ vào phong bì và dán kín.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty, đơn vị, nhà cung cấp.

Tải thông báo mời chào giá tại đây.

Chuyên đề