Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá các vật tư xây dựng

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm.

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp các vật tư xây dựng để phục vụ nhu cầu của Bệnh viện.

Kính mời các đơn vị có khả năng cung vui lòng gửi báo giá.

Thông tin cũng đồng thời được đăng tải trên website của Bệnh viện:

Thông báo mời chào giá các vật tư xây dựng: http://bvbinhdan.com.vn/vn/thong-bao-moi-chao-gia-vat-tu-xay-dung.html

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá.

Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Bình Dân.

- Báo giá có hiệu lực: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.

Hình thức gửi báo giá:

- Gửi bản cứng có đóng dấu và tài liệu kèm theo về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Bình Dân. Đ/c: Số 371 đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Gửi file excel và bản scan báo giá đóng dấu đến email: phongvtytttbbvbd@gmail.com.

Tài liệu kèm theo bao gồm: Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

Thời hạn gửi báo giá: Trước ngày 21/6/2024.

Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Bình Dân. Đ/c: Số 371 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM - KS. Tiết Hải Thanh. Điện thoại nội bộ: (0283) 832.7714.

Bệnh viện Bình Dân thông báo đến Quý đơn vị có quan tâm được biết.

Chuyên đề