#Bệnh viện Bình Dân
Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

(BĐT) -  Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho gói thầu “In ấn phẩm năm 2024 - 2025”; gói thầu số 2 : Tư vấn thẩm định giá thiết bị thuộc hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải từ 700 m3/ngày đêm lên 900 m3/ngày đêm
Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

(BĐT) -  Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm gói mua sắm trang thiết bị và linh kiện công nghệ thông tin cho khu B-D; thông báo mời chào giá trang thiết bị; khung và card mở rộng hệ thống tổng đài
Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

Bệnh viện Bình Dân thông báo mời chào giá

(BĐT) -  Kính gửi: Các đơn vị có quan tâm cho gói thầu mời đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu