(BĐT) - Bằng những tác phẩm sinh động, phong phú, đa dạng, báo chí đã kịp thời cung cấp thông tin tới độc giả và ghi nhận, phản ánh thực tiễn cuộc sống sinh động. Thông qua đó đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức hiện nay.
Báo chí tạo dựng niềm tin

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề đặc biệt: “Báo chí tạo dựng niềm tin” nhìn lại những đóng góp của báo chí trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.