(BĐT) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.
Kết quả biểu quyết. Ảnh quochoi.vn

Kết quả biểu quyết. Ảnh quochoi.vn

Kết quả biểu quyết có 443/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,53% tổng số đại biểu Quốc hội. Với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2017.

Theo Nghị quyết, tổng số thu cân đối NSNN là 1.683.045 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là 1.681.414 tỷ đồng; bội chi NSNN là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm vay trong nước 70.125 tỷ đồng; vay ngoài nước 66.838 tỷ đồng; tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng.

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2017 theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có biện pháp quyết liệt, đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt quyết toán; xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31/12/2014.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2017 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018.