(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu dự kiến sẽ bán đấu giá tài sản của Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát vào ngày 2/8/2021. Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 23,637 tỷ đồng.
Website thông tin của Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát

Website thông tin của Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát

Tổ chức đấu giá tài sản cho biết, tài sản của Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát được chia thành 2 gói tài sản để bán đấu giá.

Gói tài sản 1 gồm: trụ sở văn phòng Tổng công ty tại thửa đất số 9, tờ bản đồ số 11 - địa chỉ tại phường Đồng Mỹ (nay là phường Đồng Hải), TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; máy móc thiết bị, dụng cụ.

Giá khởi điểm của Gói tài sản 1 là 18,386 tỷ đồng, trong đó, giá khởi điểm của trụ sở văn phòng là 18,383 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm (tương đương khoảng 3,677 tỷ đồng).

Gói tài sản 2 là công trình xây dựng gắn liền với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 74 - địa chỉ tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giá khởi điểm của tài sản này là 5,251 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm (tương đương khoảng 1,050 tỷ đồng).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng).

Theo tìm hiểu, Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Quảng Bình, được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-UB ngày 5/11/1992 của UBND tỉnh Quảng Bình trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quảng Bình, Công ty Thương nghiệp Việt Lào và Xí nghiệp vận tải Nội thương.

Ngày 16/4/2004, Công ty Thương mại tổng hợp Quảng Bình được đổi tên thành Công ty Công nghiệp - Thương mại Quảng Bình theo Quyết định số 1244/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Bình.

Năm 2007, Công ty Công nghiệp - Thương mại Quảng Bình tiến hành cổ phần theo chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Bình, đổi tên thành Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2008.

Doanh nghiệp này kinh doanh chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và chế biến khoáng sản. Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp này đã phá sản.

Ngày 22/9/2017, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2017/QĐ-MTTPS đối với Tổng công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp Đại Trường Phát. Theo số liệu tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, doanh nghiệp này là một trong những đơn vị nằm trong nhóm làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh, còn nợ 4,2 tỷ đồng tại cơ quan thuế.