(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ hệ thống nhà xưởng và các vật kiến trúc được xây dựng trên diện tích 8.998 m2 đất thuê tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Đây là tài sản thi hành án, người có tài sản là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng.

Theo thông báo đấu giá, diện tích đất thuê này được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 6/3/2009 cho chủ sử dụng là Công ty CP Thép Việt Nhật. Tài sản bán đấu giá còn bao gồm toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sản suất luyện phôi thép, được lắp đặt tại nhà máy, tại Km9, Quốc lộ 5, phường Quán Toan.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 24,256 tỷ đồng. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng lưu ý, tài sản được bán đấu giá là tài sản được doanh nghiệp dùng để thế chấp; trong đó có một phần tài sản không nằm trên diện tích 8.998 m2 đất thuê tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Khách hàng tham gia và trúng đấu giá sẽ phải tự thỏa thuận với người có quyền sử dụng đất để làm thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc phải tháo dỡ, di chuyển để trả lại mặt bằng cho người có quyền sử dụng đất.

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là ngày 20/5/2021.