Công ty chuẩn bị kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 1.000 tỷ đồng
Bamboo Capital đạt 60 tỷ đồng LNST, vượt 46% kế hoạch năm

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015 (trước kiểm toán). Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2015 đạt 977 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 60 tỷ đồng, vượt 46% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã đề ra.

So với năm 2014, doanh thu của BCG đã tăng 56 lần, tương ứng lợi nhuận sau thuế cũng tăng gấp 3 lần.

Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh, BCG đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án tăng vốn trong năm 2016. Theo phương án mới BCG dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.5; phát hành 3.000.000 cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ dự kiến 8%, nâng tổng số vốn điều lệ mới của BCG đạt mức 1.088 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BCG cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh 2016 với doanh thu hợp nhất là 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng./.

Hiện nay, giá cổ phiếu BCG trên sàn giao dịch chứng khoán là 20,500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch bình quân đạt trên 750.000 cổ phiếu/ngày.

Theo Trí thức trẻ