(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội và Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bắc Ninh vừa thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án của Công ty CP Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. Giá khởi điểm là 111,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 27, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 158312, do UBND tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 21/2/2013 cho Công ty CP Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải. Diện tích đất là 1.220,9 m2, mục đích sử dụng là đất cơ sở y tế, thời hạn sử dụng đến 30/7/2059. Đây là tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự TP. Bắc Ninh.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán đến ngày 8/5/2022. Cuộc đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 11/5/2022 theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.