(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng, huyện Lạng Giang. Theo đó, nhà đầu tư Dự án sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng mức đầu tư dự kiến là 110,044 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 26,982 tỷ đồng; tiền sử dụng đất, thuê đất dự kiến là 72,337 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án là 5 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.