(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định 553/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh năm 2020.
Bắc Giang sẽ đấu giá 33 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2020

Bắc Giang sẽ đấu giá 33 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong năm 2020

Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 33 khu vực mỏ (bao gồm: 25 khu vực mỏ đất san lấp; 4 khu vực mỏ đất sét làm gạch; 4 khu vực mỏ cát, sỏi), với tổng diện tích 150,37 ha.

UBND Tỉnh yêu cầu rà soát, lựa chọn loại khoáng sản, khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản trong kỳ quy hoạch khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nằm ngoài khu vực đã được UBND Tỉnh khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).

Cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp điều hành và chỉ được tiến hành khi có từ hai tổ chức, cá nhân trở lên tham gia đấu giá. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Giá khởi điểm của khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá được xác định tại thời điểm trước khi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

UBND Tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật hiện hành.