(BĐT) - UBND TP. Vũng Tàu đang triển khai Dự án Xây dựng hệ thống quản lý điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu với kinh phí dự kiến khoảng 73 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2021 đến 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm một số hạng mục: hạ tầng thiết bị cho Trung tâm Điều hành TP. Vũng Tàu; hệ thống camera; hệ thống wifi công cộng; dịch vụ số hóa 3D phục vụ phát triển du lịch; triển khai phần mềm dịch vụ; triển khai duy trì và vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống giao tiếp giữa người dân - doanh nghiệp - chính quyền (igov-conect); hệ thống phần mềm, thuê đường truyền, dịch vụ SMS…