Bà Rịa - Vũng Tàu: 6 tháng đầu năm, nguồn thu từ dầu khí tăng gần 100%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tình hình thu - chi ngân sách cũng như hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả nhất định kể từ khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.
6 tháng đầu năm 2022, nguồn thu từ dầu khí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước khoảng 19.780 tỷ đồng, đạt 119,2% dự toán, tăng 92,4% so cùng kỳ. Ảnh minh họa: Internet
6 tháng đầu năm 2022, nguồn thu từ dầu khí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước khoảng 19.780 tỷ đồng, đạt 119,2% dự toán, tăng 92,4% so cùng kỳ. Ảnh minh họa: Internet

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 53.364,3 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán, tăng 21,6% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu từ dầu khí ước khoảng 19.780 tỷ đồng, đạt 119,2% dự toán, tăng 92,4% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 23.380 tỷ đồng, đạt 67,5% dự toán, tăng 9,5%. Trong khi đó, thu thuế xuất, nhập khẩu khoảng 10.204,3 tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán, giảm 16,7% so cùng kỳ; thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 12.749,4 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, giảm 2,1%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách trên địa bàn Tỉnh 6 tháng đầu năm nay ước khoảng 8.648,4 tỷ đồng, bằng 35,8% dự toán, tăng 11,91% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 3.667,6 tỷ đồng, tăng 4,44%; chi thường xuyên đạt 5.016,8 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Riêng lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế trên địa bàn ước đến cuối tháng 6/2022 đạt 178.800 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 1,58% so với cuối năm 2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm đạt 95.300 tỷ đồng, tiền gửi thanh toán đạt 79.800 tỷ đồng và phát hành giấy tờ có giá đạt 3.700 tỷ đồng.

Đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế ước đến cuối tháng 6/2022 đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 1,52% so với tháng trước và tăng 16,75% so với cuối năm 2021. Phân theo loại tiền, dư nợ bằng Việt Nam đồng chiếm 96,19% tổng dư nợ, cho vay bằng ngoại tệ chiếm 3,81% tổng dư nợ.

Chuyên đề