An Giang đề xuất triển khai nhiều dự án với tổng mức kinh phí 950 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh An Giang vừa có tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án trọng điểm nhóm C thành dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, An Giang đề xuất triển khai 1 chương trình và 6 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư gần 950 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án trọng điểm nhóm C thành dự án nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư 4 dự án nhóm B, tổng mức đầu tư gần 723 tỷ đồng.

Trong số các dự án, có 5 dự án giao thông. Cụ thể, 3 dự án xin quyết định chủ trương đầu tư gồm Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Khu di tích đặc biệt Óc Eo - Ba Thê thuộc ĐT943 (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mướp Văn), chiều dài 15 km, tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên), chiều dài hơn 20 km, tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng; Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bờ Đông Liên xã, chiều dài hơn 14 km, tổng mức đầu tư hơn 144 tỷ đồng.

2 dự án điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đó là Dự án tuyến ĐT951 (đoạn từ Km 8+550 đến Km 15+950), có chiều dài 9 km, điều chỉnh mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng; Dự án đường đê kênh Hòa Bình, tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Chuyên đề