(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 DN thực hiện cổ phần hóa (CPH) đến hết năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, có 4 DN thực hiện CPH, nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Lương thực miền Bắc; Công ty TNHH MTV Khoáng sản. Có 62 DN thực hiện CPH, Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 27 DN thực hiện CPH, nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện CPH đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại các DN sau khi CPH đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định...