(BĐT) - “Tính đến sáng nay (25/3/2019), đã có 2/3 số bộ và khoảng ½ số địa phương trên cả nước gửi Kế hoạch hành động và báo cáo quý triển khai Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lượng cạnh tranh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”. Đây là thông tin vừa được đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) chia sẻ với Báo Đấu thầu.
Doanh nghiệp đặt niềm tin vào cải cách môi trường kinh doanh (Ảnh: Internet)

Doanh nghiệp đặt niềm tin vào cải cách môi trường kinh doanh (Ảnh: Internet)

Đánh giá sơ bộ về chất lượng kế hoạch hành động của các bộ, ngành và địa phương, cơ quan tổng hợp báo cáo cho rằng, bên cạnh một số kế hoạch hành động được xây dựng khá tốt thì đa phần các kế hoạch xây dựng còn mang tính hình thức.

Trước đó, ngày 7/3/2019, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tài liệu hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 02.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ KH&ĐT được giao làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ đã chuẩn bị 3 tài liệu hướng dẫn liên quan. Một là Tìm hiểu về chỉ số Môi trường kinh doanh (Doing Business) của WB. Hai là, Tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) của WEF. Ba là Biểu mẫu hướng dẫn chuẩn bị các nội dung của báo cáo quý về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết.

Theo đánh giá, xếp hạng của các tổ chức quốc tế, môi trường kinh doanh năm 2018 của Việt Nam được cải thiện 13 bậc  so với năm 2016. Hơn 50% doanh nghiệp đã đánh giá môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn đáng kể… Mặc dù vậy, xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam mới ở mức trung bình khá trên bình diện quốc tế (xếp thứ 69/190 về môi trường kinh doanh, thứ 77/140 về năng lực cạnh tranh). Trong khu vực ASEAN vẫn chưa vào nhóm 4 nước dẫn đầu (đứng thứ 5 về môi trường kinh doanh, thứ 7 về năng lực cạnh tranh). Bên cạnh một số chỉ số có mức cải thiện nhanh, vẫn còn nhiều chỉ số cải thiện chậm…