(BĐT) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến tháng 11/2019, chính sách về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã trải qua 5 năm thực hiện kể từ khi Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản được thực thi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 5 năm triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt kế hoạch đấu giá với 651 khu vực khoáng sản, trong đó đã đấu giá thành công 222 khu vực (gồm 11 loại khoáng sản) đạt 34,1% kế hoạch. Đấu giá tại các khu vực đã có kết quả thăm dò 86 khu vực (chiếm 38,6%), số tiền đạt được là 270,590 tỷ đồng. Đấu giá giá tại các khu vực chưa có kết quả thăm dò 136 khu vực (chiếm 61,4%), số tiền dự tính đạt được là 261,523 tỷ đồng.

Tổng giá trị xác định thông qua đấu giá 222 khu vực ước đạt 532,114 tỷ đồng.