37 nhà thầu tham dự gói thầu cung ứng vật tư y tế cho Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đang đánh giá hồ sơ dự thầu của 37 nhà thầu tham dự Gói thầu số 1 Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Gói thầu số 1 thuộc Dự toán mua sắm Cung ứng các mặt hàng vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An (tổng dự toán là 102,244 tỷ đồng), có giá gói thầu là 101,913 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Gói thầu được sử dụng từ nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2023 của Bệnh viện.

Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phần/lô. Gói thầu có quy mô 606 mặt hàng, mỗi nhà thầu có thể tham dự một hoặc nhiều phần/lô. Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định là 12 tháng.

Theo Biên bản mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Công ty CP Thiết bị vật tư y tế và dược phẩm Nghệ An tham dự 146 phần/lô, Công ty CP Thiết bị y tế và thương mại Hoa Cẩm Chướng tham dự 90 phần/lô, Công ty CP Đầu tư Tuấn Ngọc Minh tham dự 56 phần/lô, Công ty CP Công nghệ Phan Anh tham dự 54 phần/lô, Công ty TNHH Công nghệ y tế Ninymed tham dự 45 lô…

Chuyên đề