(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Thái Nguyên vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Thái Nguyên giai đoạn II. Cả 2 gói thầu đều sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng Gói thầu XL-03A2 Xây lắp hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 - Phân đoạn 1.2 là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ - Công ty TNHH Tân Thịnh - Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Xuân Phương. Giá trúng thầu là 83,829 tỷ đồng (giá gói thầu là 90,73 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Nhà thầu trúng Gói thầu XL-03A1 Xây lắp hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 - Phân đoạn 1.1 là Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn với giá trúng thầu là 46,97 tỷ đồng (giá gói thầu là 47,767 tỷ đồng).

Cùng tham dự 2 gói thầu trên, nhưng Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long - Thanh Hóa bị loại với cùng một lý do là không đạt yêu cầu về năng lực.

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Thái Nguyên giai đoạn II có tổng mức đầu tư là 1.260 tỷ đồng, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ năm 2015 - 2016 đầu tư xây dựng các hạng mục như: cải tạo hồ Xương Rồng II, nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn I… Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2016 - 2020, đầu tư xây dựng các hạng mục như: nâng cấp hạ tầng khu tái định cư Việt Bắc giai đoạn II, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường, cải tạo kênh mương thoát nước, nâng cấp đường Việt Bắc và cầu Tân Long...