• 2 gói thầu nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đã có chủ

    11/05/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Thái Nguyên vừa hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - TP. Thái Nguyên giai đoạn II. Cả 2 gói thầu đều sử dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư