(BĐT) - Theo báo cáo mới đây của Hãng tư vấn Knight Frank, thế giới hiện có 198.342 cá nhân siêu giàu – những người sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD.Những triệu phú và tỷ phú này hầu hết xu hướng tập trung tại một số thành phố đẳng cấp. Dưới đây là 10 thành phố hàng đầu tập trung nhiều người thuộc giới siêu giàu.
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới
10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 1

1. London - Số lượng cá nhân siêu giàu: 4.944

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 2

2. Tokyo - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.732

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 3

3. Singapore - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.598

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 4

4. New York - Số lượng cá nhân siêu giàu: 3.378

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 5

5. Bắc Kinh - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.673

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 6

6. Paris - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.667

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 7

7. Seoul - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.594

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 8

8. Đài Bắc - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.519

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 9

9. Zurich - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.507

10 thành phố tập trung giới siêu giàu nhiều nhất thế giới ảnh 10

10. Sao Paulo - Số lượng cá nhân siêu giàu: 1.352