(BĐT) - Ban Quản lý dự án điện lực miền Nam (bên mời thầu) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu...
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Gói thầu 11 - “Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị TBA, đường dây đấu nối và cáp ngầm lộ ra” thuộc Dự án Trạm 110kV KCN An Hòa và đường dây đấu nối và Gói thầu 12 - “Xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị” thuộc Dự án Đường dây 110kV cấp điện cho KCN Long Giang, tỉnh Tiền Giang. Kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị này cho thấy tỷ lệ tiết kiệm khá cao.

Theo đó, Gói thầu 11 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Công ty CP Điện lực LICOGI 16 là nhà thầu trúng thầu, giá gói thầu là hơn 10,02 tỷ đồng, giá trúng thầu chỉ hơn 6,79 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 32,2%). Nhà thầu này có vốn điều lệ khoảng 762 tỷ đồng.

Gói thầu 12 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) trúng thầu, giá gói thầu là hơn 17,026 tỷ đồng, giá trúng thầu chỉ hơn 10,719 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm 37,04%).

PCC4 có vốn điều lệ (theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia) là 53,012 tỷ đồng.