Yêu cầu xử lý nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.
Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Báo GT
Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Báo GT

Cụ thể, để đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2022, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long căn cứ kế hoạch tiến độ đã lập, tổ chức theo dõi, đánh giá từng ngày về tiến độ huy động nhân lực, thiết bị và tiến độ thi công của từng mũi, từng hạng mục công trình để kịp thời yêu cầu các nhà thầu khắc phục ngay các tồn tại và thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

“Trường hợp nhà thầu chậm tiến độ theo cam kết, không có khả năng khắc phục, Ban kiên quyết điều chuyển khối lượng, hoặc bổ sung thầu phụ để thi công đảm bảo tiến độ,” lãnh đạo Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ GTVT yêu cầu kiên quyết xử lý với nhà thầu không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung.

Bộ GTVT cũng yêu cầu tại Gói thầu 1-XL, Ban theo dõi chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công của Nhà thầu Cienco8. Nếu nhà thầu chưa thực hiện đúng cam kết, kiên quyết xử lý ngay theo quy định hợp đồng, điều chuyển khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung ngay thầu phụ thi công.

Với Gói thầu 2-XL, Bộ GTVT yêu cầu Nhà thầu Phương Thành cần khẩn trương tăng cường thiết bị đào phá đá đảm bảo hoàn thành trước 10/12/2022; ký hợp đồng với đơn vị địa phương cung cấp bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Ngoài ra, Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường khẩn trương huy động đủ thiết bị, nhân công đúng tiến độ cam kết, tập trung thi công đường đầu cầu và hoàn thiện mặt cầu đảm bảo tiến độ chung.

Riêng với Gói thầu 4-XL, Ban cần yêu cầu các nhà thầu khẩn trương bổ sung đầy đủ thiết bị, nhân công, chủ động nguồn vật liệu, tập trung thi công cuốn chiếu nền đường; đẩy nhanh thi công đúc, lắp dải phân cách…

"Đối với Nhà thầu Cienco6, Ban Quản lý dự án Thăng Long thường xuyên kiểm tra nguồn tài chính. Trường hợp Nhà thầu không bố trí đủ nguồn tài chính, có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, Ban kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư