(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Ảnh: Tường Lâm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2017 theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban thực hiện có hiệu quả các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 theo các chỉ đạo trước đó. Đồng thời, giao Ủy ban phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban  theo Khoản 2 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.

Ủy ban có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trở về trước và việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.