Yên Bái đấu giá 96 thửa đất khu dân cư tại thôn Đại An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 96 thửa đất ở thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư tại thôn Đại An (Giai đoạn 1). Các lô đất có địa chỉ tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo thông báo đấu giá, quyền sử dụng 96 thửa đất ở có tổng diện tích là 8.842,9 m2; diện tích mỗi lô đất từ 85 - 182,2 m2/lô. Đơn giá khởi điểm 11,8 - 14,35 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 108,77 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 13 - 23/2/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, mở kết quả công khai ngay tại buổi công bố giá theo phương thức trả giá lên. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân không thuộc Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian nộp phiếu trả giá từ ngày 22 - 24/2/2023. Buổi công bố giá được tổ chức ngày 25/2/2023.

Chuyên đề