Xuất siêu 1,9 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2020

(BĐT) - Thông tin về tình hình xuất khẩu (XK) hàng hóa tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê cho biết, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD.
Gạo là một trong số mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 5 tháng 2020 (ảnh: Internet)
Gạo là một trong số mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 5 tháng 2020 (ảnh: Internet)

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 196,84 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch XK hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 1,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 11,9 tỷ USD, tăng 7,6%.  

“So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2020 giảm 15,5%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 0,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 22,3%”, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch XK hàng hóa ước tính đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,30 tỷ USD, tăng 10,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 66,06 tỷ USD (chiếm 66,5% tổng kim ngạch XK), giảm 6,9%.

Trong 5 tháng, có 17 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỷ USD (chiếm 82% tổng kim ngạch XK), bao gồm: điện thoại và linh kiện; điện tử, máy tính và linh kiện; hàng dệt may; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép; gỗ và sản phẩm từ gỗ… Một số mặt hàng nông sản có kim ngạch XK tăng như: gạo; cà phê; hạt điều...

Tuy nhiên, kim ngạch XK một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kỳ năm trước như rau quả; cao su; hạt tiêu.

Về thị trường XK, Hoa Kỳ là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 24,6 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,3 tỷ USD, tăng 20,1%. Thị trường EU đạt 12,9 tỷ USD, giảm 12%...

Liên quan đến nhập khẩu (NK), kim ngạch NK hàng hóa tháng 5/2020 ước tính đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch NK tháng 5/2020 ước tính giảm 15,9%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 12,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch NK hàng hóa ước tính đạt 97,48 tỷ USD, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 41,94 tỷ USD, giảm 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,54 tỷ USD, giảm 4,3%.

Trong 5 tháng, Trung Quốc là thị trường NK lớn nhất của nước ta với kim ngạch ước tính đạt 28,9 tỷ USD; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 17,3 tỷ USD; ASEAN đạt 11,8 tỷ USD; Nhật Bản đạt 8,1 tỷ USD; Hoa Kỳ đạt 6,1 tỷ USD; EU đạt 5,8 tỷ USD, tăng 5,8%.

Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD.

Chuyên đề