Xuất khẩu phân bón tháng 1/2023 giảm 62,8%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023, cả nước xuất khẩu 127.233 tấn phân bón các loại, tương đương trên 63,91 triệu USD, giá trung bình 502,2 USD/tấn, giảm 3,8% về khối lượng, giảm 1,7% về kim ngạch nhưng tăng 2,1% về giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022, giảm 43,7% về lượng, giảm 62,8% kim ngạch và giảm 33,8% giá.

Thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam vẫn là Campuchia. Trong tháng 1/2023, xuất khẩu phân bón sang thị trường này chiếm 26,1% trong tổng khối lượng và chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 33.258 tấn, tương đương 16,43 triệu USD, giá trung bình 494 USD/tấn. Con số này giảm 25,2% về lượng, giảm 28,2% kim ngạch và giảm 4% về giá so với tháng 12/2022; giảm 6,5%% về khối lượng, giảm 4,2% về kim ngạch, nhưng tăng 2,4% về giá so với tháng 1/2022.

Đứng thứ hai là thị trường Philippines, đạt 2.880 tấn, tương đương 2,09 triệu USD, giá trung bình 727 USD/tấn; giảm 56% về lượng, giảm 58,2% kim ngạch và giảm 4,8% về giá so với tháng 12/2022.

Thứ ba là thị trường Malaysia với khối lượng 6.081 tấn, tương đương 1,74 triệu USD, giá trung bình 286,7 USD/tấn; tăng 19,5% về lượng và tăng 5,3% kim ngạch, nhưng giá giảm 11,9% so với tháng 12/2022.

Chuyên đề