(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có Văn bản 5178/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 8 và 8 tháng năm 2020.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực do dịch Covid-19, ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tường Lâm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất giải pháp hạn chế tác động tiêu cực do dịch Covid-19, ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Tường Lâm

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8 và 8 tháng năm 2020, làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, diễn biến mới phát sinh trong tháng 8 và đề xuất, kiến nghị giải pháp cần triển khai thực hiện trong các tháng tiếp theo; xây dựng kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu trong quý III, quý IV của năm 2020.

Đồng thời, báo cáo về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp nhằm kịp thời ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra; ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; thực hiện các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội quyết định.