(BĐT) - Ngày 15/12 tới, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 3%. Ngày thanh toán là 23/12/2020.

Với 230,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 69,27 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 8.044,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62,8 tỷ đồng, lần lượt bằng 59% và 26% thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành được 64% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.