Vững bước tuổi lên 2

(BĐT) - Ngày 24/8/2017, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỷ niệm tròn một năm thành lập, đi vào hoạt động.
Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã thể hiện được vai trò trong việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu điện tử, minh bạch hóa quy trình mua sắm công
Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã thể hiện được vai trò trong việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu điện tử, minh bạch hóa quy trình mua sắm công

Trong một năm vừa qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Trung tâm đã thể hiện được vai trò của mình trong việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước, minh bạch hóa quy trình mua sắm công, góp phần chống tham nhũng…

Về tham gia hoàn thiện khung khổ pháp lý, thể chế, Trung tâm đã tham mưu cho Cục Quản lý đấu thầu báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025, thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng; tham gia xây dựng Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn. 

Bên cạnh đó, việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật được chú trọng, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, an ninh, an toàn.

Trong  bối cảnh đấu thầu qua mạng còn mới mẻ, Trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 60 lớp đào tạo về đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước; hỗ trợ nghiệp vụ qua điện thoại cho trên 200.000 lượt người dùng; hơn 10.000 gói thầu áp dụng đấu thầu điện tử. Nhờ vậy, nhận thức của nhiều bên mời thầu, nhà thầu đã có sự thay đổi đáng kể, từ chỗ e ngại, bảo thủ trở thành điểm sáng về ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm công; số lượng và tổng giá các gói thầu thực hiện qua mạng có xu hướng tăng mạnh từng ngày. 

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia có chức năng chính là tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đấu thầu qua mạng; tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quản lý đăng ký của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin khác có liên quan vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.
Một điểm đáng mừng là, hiện nay tất cả các thủ tục hành chính trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đều đạt cấp độ 4, theo đó người dùng thực hiện toàn bộ quá trình đăng ký, tham dự thầu, thanh toán và nhận kết quả qua mạng. Qua đó đã góp phần tiết giảm đáng kể thời gian, chi phí cho các bên liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Trong niềm vui về những kết quả đạt được, những người làm công tác đấu thầu qua mạng cũng còn không ít trăn trở, suy tư khi nhìn lại những bước đi chập chững đầu tiên. Đó là khung khổ pháp lý chưa đầy đủ; hệ thống công nghệ còn lạc hậu; tâm lý ngại thay đổi của nhiều nhà thầu, bên mời thầu; công tác theo dõi giám sát tuân thủ pháp luật khó khăn…

Để đạt được tầm vóc của một trung tâm quốc gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu giao phó, còn rất nhiều công việc nặng nề phía trước, đặc biệt là việc tiến tới làm chủ hệ thống hạ tầng công nghệ. Nhưng với trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng và sức trẻ, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm sẽ vững bước trên con đường của sự minh bạch, hiệu quả, góp phần vào công tác quản trị tài sản quốc gia.

Nhân dịp tròn 1 tuổi, Trung tâm xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và các đối tác đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ, ủng hộ Trung tâm trong suốt thời gian qua. Hy vọng sang năm thứ hai này, Trung tâm sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa của các cấp lãnh đạo, các đối tác, trở thành một đơn vị đầu mối có uy tín, trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai đấu thầu, mua sắm công qua mạng.

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

• Giai đoạn 2016 - 2018

- Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về đấu thầu qua mạng

- Ban hành Thông tư quy định mẫu hồ sơ mời thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn áp dụng đấu thầu qua mạng

- Cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng

- Cung cấp chức năng tra cứu thông tin bảo lãnh dự thầu trên Hệ thống.

• Giai đoạn 2018 - 2025

- 100% các gói thầu mua sắm thường xuyên áp dụng đấu thầu qua mạng

- Mua sắm tập trung qua mạng

- Xây dựng và vận hành Hệ thống tổng thể theo mô hình đối tác công - tư (PPP).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư