#Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia
Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia đã thể hiện được vai trò trong việc thúc đẩy áp dụng đấu thầu điện tử, minh bạch hóa quy trình mua sắm công

Vững bước tuổi lên 2

(BĐT) - Ngày 24/8/2017, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỷ niệm tròn một năm thành lập, đi vào hoạt động.

Kết nối đầu tư