Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ: Liên kết phát triển Vùng là động lực dẫn dắt phát triển các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Phát triển vùng và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong Vùng. Để triển khai hiệu quả Quy hoạch Vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp

Ngày 19/5, Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đã tổ chức phiên họp lần thứ tư dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Ngay sau khi Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động theo Nghị quyết số 168 của Chính phủ được ban hành, các bộ, ngành và địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã khẩn trương quán triệt các nội dung, ban hành các kế hoạch hành động, tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết. Qua hơn 1 năm triển khai đã đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thông tin, về cơ bản, kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định theo định hướng bền vững hơn; chất lượng cơ sở hạ tầng trong Vùng từng bước được cải thiện; thể chế và bộ máy điều phối Vùng đã được hoàn thiện; hoàn thành Quy hoạch Vùng và quy hoạch tỉnh làm nền tảng, định hướng cho thu hút đầu tư trong thời gian tới. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương được giữ vững ổn định.

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, phát triển các ngành kinh tế biển, xử lý các vấn đề có tính liên vùng như: giao thông kết nối, xử lý môi trường, cứu hộ, cứu nạn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực cho phát triển, các hoạt động liên kết, điều phối vùng cần được quan tâm hơn nữa.

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch Vùng là rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển Vùng.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách gồm: Nhóm chính sách về đầu tư các chương trình, dự án liên kết, phát triển vùng; Nhóm chính sách về phát triển các ngành kinh tế biển, cụm liên kết ngành; Nhóm chính sách về phát triển doanh nghiệp và thu hút dự án đầu tư quy mô lớn; Nhóm chính sách, pháp luật về tài chính để huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chung của Vùng; Cơ chế, chính sách về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Vùng: giao thông, y tế, giáo dục…; Nhóm chính sách về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, trên cơ sở Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được phê duyệt, cần tiếp tục làm rõ các cơ chế, chính sách cần thiết để thiết chế Vùng hoạt động hiệu quả; các nội dung kết nối Vùng; những nhiệm vụ đã hoàn thành sau 3 phiên họp; đánh giá nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đối với những việc chưa làm được.

Nhiều điểm nghẽn đối với phát triển dần được khơi thông, tiềm năng, lợi thế của Vùng và từng địa phương trong Vùng đang được phát huy; đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tư duy về liên kết vùng dần được đổi mới, đã hình thành cơ chế điều phối Vùng.

Các đề án, nhiệm vụ đang triển khai hoặc đã có kết quả cụ thể, đóng góp chung vào sự phát triển của Vùng như: khởi công các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, có tính liên kết Vùng; ban hành và triển khai nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo đột phá cần thiết cho Vùng và một số địa phương trọng điểm; hoàn thành công tác quy hoạch Vùng, quy hoạch tỉnh.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước đã tập trung đầu tư, nhất là đầu xây dựng tư hạ tầng giao thông, đường cao tốc, cảng biển, sân bay cho hạ tầng vùng.

Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá hoạt động phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành, địa phương trong Vùng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; đề xuất với cấp thẩm quyền những giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả chủ trương về liên kết, kết nối, phát triển Vùng.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch Vùng, Phó Thủ tướng cho rằng, phiên họp của Hội đồng bước đầu đưa ra tiêu chí, cơ sở, lộ trình triển khai kế hoạch với những dự án có ý nghĩa, giá trị liên địa phương, kết nối, tạo ra động lực phát triển chung, nguồn nhân lực chung cho cả Vùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng cho gợi mở những vấn đề đặt ra đối với vị trí pháp lý, vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ của Hội đồng Vùng với Chính phủ, các bộ, ngành trong đề xuất, quyết định đầu tư và bố trí nguồn lực cho các dự án có tính kết nối, lan toả nội Vùng, liên Vùng; mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan tư vấn cho Hội đồng Vùng, tổ điều phối tiểu Vùng…

Chuyên đề