#Duyên hải miền Trung
Công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó hạt nhân là Khu liên hợp lắp ráp và sản xuất ô tô Chu Lai Trường Hải trở thành động lực tăng trưởng chính của tỉnh Quảng Nam Ảnh: Lê Tiên

Điểm sáng tăng trưởng tại Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung

(BĐT) - Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng khá, trong đó có địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số, nhiều lĩnh vực kinh tế khởi sắc… là những tín hiệu tích cực được ghi nhận tại một số tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ: Liên kết phát triển Vùng là động lực dẫn dắt phát triển các địa phương

(BĐT) -  Phát triển vùng và liên kết phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển các địa phương trong Vùng. Để triển khai hiệu quả Quy hoạch Vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách.
Duyên hải miền Trung có lợi thế to lớn để phát triển kinh tế với tài nguyên du lịch đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Lê Tiên

Tìm cách phát triển kinh tế miền Trung

(BĐT) - Theo một số chuyên gia, một trong những hạn chế trong liên kết vùng duyên hải miền Trung là do tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong Vùng tương đối tương đồng.