(BĐT) -  Ngày 27/8 tới, Công ty CP Viettronics Tân Bình (mã chứng khoán: VTB) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán vào ngày 16/9.

Như vậy, với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 10,8 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông trong đợt này. Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã trả cổ tức đợt 1 năm 2020 tỷ lệ 5%.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 110,4 tỷ đồng, giảm 59,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 1,05 tỷ đồng, giảm 62,5% so với quý II/2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 197,4 tỷ đồng, giảm 8,2%; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 7,8 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 284 tỷ đồng, giảm 7,1% so với hồi đầu năm.