(BĐT) - Tăng trưởng tín dụng đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế nhưng không gây lạm phát cao. Việc mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn, hiệu quả, các tổ chức tín dụng phải tự điều hành dư nợ tín dụng theo hướng lành mạnh, tăng trưởng đi đôi với chất lượng.
Đến cuối quý I/2021, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Đến cuối quý I/2021, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Đó là quan điểm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành ngân hàng về công tác tín dụng ngày 14/4.

Liên quan đến tín dụng với các lĩnh vực rủi ro, NHNN cho biết, đến cuối quý I/2021, dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2020. Mức tăng trưởng tín dụng bất động sản nhỉnh hơn so với mặt bằng tăng trưởng tín dụng chung của các ngành kinh tế trong quý I/2021 (2,93%). Trong khi đó, tín dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán giảm 1%. Trước đó, dư nợ tín dụng bất động sản cuối tháng 2/2021 là hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,13% so với cuối năm 2020 (trong đó kinh doanh bất động sản tăng 2,82%).

Trước biến động mạnh trên thị trường bất động sản và chứng khoán gần đây, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, NHNN vẫn luôn theo dõi sát sao để định hướng tín dụng chảy vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng chảy vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như chứng khoán và bất động sản.

“Tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn, phòng ngừa rủi ro để đảm bảo trong hoạt động luôn đáp ứng khả năng chi trả cho người dân trong bất kỳ thời điểm nào, không đánh đổi lợi nhuận với rủi ro. Rủi ro của tổ chức tín dụng cũng là rủi ro với cả hệ thống ngân hàng”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Với quan điểm đó, để góp phần đạt mức tăng trưởng GDP năm 2021 là 6% theo mục tiêu Quốc hội giao và mức Chính phủ phấn đấu là 6,5%, NHNN sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế để điều hành phù hợp theo hướng mở rộng tín dụng, tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; định hướng cơ cấu tín dụng phù hợp với chuyển dịch nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, các dự án BOT, BT giao thông, chứng khoán. Tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng để kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về tín dụng ngành, lĩnh vực, hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, hoạt động bảo lãnh... phù hợp với thực tế.

Đồng thời, tích cực triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực. Kịp thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Mặt khác, tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để phục hồi sản xuất kinh doanh.

NHNN sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng, đáp ứng nhu cầu hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen; tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến cấp tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực...