Quý I, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel) báo cáo đạt 4.399 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng nhẹ so với mức 4.111 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty đạt 358 tỷ đồng, cao hơn 100 tỷ đồng so với quý I năm ngoái. Tuy nhiên, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết vẫn chưa được cải thiện, tiếp tục lỗ 150 tỷ đồng, đẩy lợi nhuận trước thuế của Công ty còn vỏn vẹn 29 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái lỗ tới 86 tỷ đồng, đây vẫn là kết quả tích cực hơn nhiều đối với VNSteel.

Dẫu vậy, cổ phiếu TVN của Tổng công ty đăng ký trên UPCoM hầu như không có giao dịch. Thị giá TVN xuống dưới mệnh giá, khiến nhà đầu tư mua cổ phiếu này chịu rủi ro rất lớn. Nguyên nhân là cho đến nay, Tổng công ty đã hoàn thành báo cáo quyết toán cổ phần hóa và trình Bộ Công Thương thẩm định, song Bộ Công Thương chưa phê duyệt quyết toán cổ phần hóa và xác định phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

Theo ĐTCK