Vĩnh Long mời thầu Dự án Đường tỉnh 907 (giai đoạn 2) gần 892 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Long (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 892 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện tại, Gói thầu số 1 Xây lắp đoạn từ Km80+602 - Km87+346 và 4 cầu (cầu Cái Bát, cầu Sáu Nhạc, cầu Rạch Ranh và cầu Sông Lưu) có giá 113,666 tỷ đồng, đang được đấu thầu rộng rãi, dự kiến mở thầu ngày 3/6/2024. Cùng trong quý này, Gói thầu số 2 Xây lắp đoạn từ Km87+346 - Km91+736,60 và 6 cầu (cầu Cái Nhum, cầu Ba Truyền, cầu Cây Gáo, cầu Cây Sộp, cầu Thiềng Long 2 và cầu Bình Hòa) có giá 140,793 tỷ đồng cũng sẽ được mời thầu.

Tuyến đường dài khoảng 36,36 km, mục tiêu đầu tư nhằm tạo tính kết nối liên vùng thuộc khu vực 3 huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít...

Chuyên đề