Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội xin lùi thời điểm tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2016 trong tháng 4 sang chậm nhất là ngày 30/6/2016.
Vinatex lại lỗi hẹn tổ chức ĐHCĐ

Nguyên nhân chậm họp ĐHCĐ được Vinatex nêu ra là danh sách cổ đông mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán cung cấp cho Tập đoàn có số lượng rất lớn (1.780 cổ đông), đồng thời có địa chỉ cư trú trên khắp cả nước, thậm chí có cả cổ đông cá nhân và tổ chức nước ngoài, nên Vinatex cần có thêm thời gian để chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn.

Sau khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng thành công và trở thành công ty đại chúng, đây không phải là lần đầu Vinatex lỗi hẹn với các cổ đông. Năm ngoái, HĐQT Vinatex đã đề nghị Sở GDCK Hà Nội cho phép lùi thời gian đăng ký giao dịch trên UPCoM, nhưng lùi đến bao giờ thì không rõ.

Theo ĐTCK