(BĐT) - Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 hợp nhất với nhiều kết quả tích cực. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, chỉ riêng trong quý II/2017, VINAPACO đạt 606 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận sau thuế quý II/2017 đạt 42,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái VINAPACO lỗ 5,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh tích cực của VINAPACO trong quý II/2017 là phần lợi nhuận gần 25 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết. Đồng thời, hiệu quả quản lý chi phí bán hàng được cải thiện, giảm từ 43 tỷ đồng xuống còn 27 tỷ đồng (giảm 37% so với cùng kỳ năm 2016).