(BĐT) - Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đang có kế hoạch thoái 2 lô cổ phần (CP) tại Công ty CP Phát triển khoáng sản và Công ty CP Phát triển khoáng sản 4.

Hiện VIMICO đang sở hữu 360.000 CP (chiếm 30% vốn điều lệ) tại Công ty CP Phát triển khoáng sản. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trang trí nội thất; kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản... So với mệnh giá 10.000 đồng/CP, giá khởi điểm được VIMICO đưa ra chào bán cao hơn 1.700 đồng/CP (11.700 đồng/CP), còn giá khởi điểm 1 lô CP được là 4,212 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Phát triển khoáng sản 4, VIMICO đang sở hữu 2.145.000 CP, chiếm 75% vốn điều lệ của công ty này. Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng; mua bán khoáng sản… So với mệnh giá 10.000 đồng/CP, giá khởi điểm được VIMICO chào bán thấp hơn 2.200 đồng/CP (7.800 đồng/CP), còn giá khởi điểm 1 lô CP được  “định giá” là 16,731 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, VIMICO sẽ tiến hành đấu giá 2 lô CP này vào ngày 29/8 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.