Vietinbank (Chi nhánh Hội An) ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam thông báo bán đấu giá lần 2 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An ủy quyền ngày 05/07/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 06 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại: 02353812099

2. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 256, tờ bản đồ số 32, địa chỉ: số 50 Phạm Văn Đồng, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Làng Quê Hội An).

3. Người có tài sản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hội An. Địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Diệu, phường Minh An, thành phố Hội An.

4. Giá khởi điểm: 14,781,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 740,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 13/06/2024 đến 17:00 02/07/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 07:30 02/07/2024 đến 17:00 04/07/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 08h30 ngày 05/07/2024 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định

Chuyên đề