(BĐT) - Nhiều sai phạm tại Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (TTB&CTYT) thuộc Bộ Y tế vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra.
Việc cấp 1.398 giấy thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng khiến nhiều trang thiết bị y tế không qua kiểm tra vẫn lưu thông trên thị trường. Ảnh: Lê Tiên

Việc cấp 1.398 giấy thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng khiến nhiều trang thiết bị y tế không qua kiểm tra vẫn lưu thông trên thị trường. Ảnh: Lê Tiên

Tổ chuyên gia đấu thầu không phát hiện hồ sơ dự thầu (HSDT) không đáp ứng về tính hợp lệ và đầy đủ, đã kiến nghị cho doanh nghiệp trúng thầu; phân tích đánh giá HSDT không căn cứ vào các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu... Đó là những sai phạm tại Viện Trang thiết bị và Công trình y tế (TTB&CTYT) thuộc Bộ Y tế vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra.

Không có chức năng vẫn thẩm định kết quả đấu thầu

TTCP cho biết, Viện TTB&CTYT không có chức năng và ngành nghề kinh doanh thẩm định kết quả đấu thầu (kết quả lựa chọn nhà thầu) nhưng tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu là vi phạm Khoản 1 Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. Trong quá trình thẩm định, Viện đã không phát hiện sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu thiếu chính xác; không thẩm định đầy đủ các tiêu chí, không tổng hợp kết quả thẩm định, sửa đổi, bổ sung, không có giải trình bằng văn bản… Các sai phạm được TTCP chỉ ra tại các gói thầu số 11/2011, 9/2012, 13/2012 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện U Bướu Hà Nội.

Tại gói thầu số 5 năm 2013 của Dự án Cải tạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Tổ chuyên gia đấu thầu của Viện không phát hiện HSDT của Công ty CP Armephaco không đáp ứng về tính hợp lệ và đầy đủ, đã kiến nghị cho doanh nghiệp này trúng thầu, vi phạm Khoản 1 Điều 35 Luật Đấu thầu 2005, Điểm a Khoản 1 Điều 29 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, trong quá trình tư vấn đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị xạ trị TB05/2014 và TB06/2014 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện K – cơ sở Tân Triều, Viện không xây dựng tiêu chí đánh giá theo phương pháp chấm điểm, mà xây dựng theo phương pháp “đạt” hoặc “không đạt” trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Tại 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Xanh Pôn, Viện xác định giá đánh giá thuộc HSMT không quy định cụ thể giá của hợp đồng tương tự, chưa thực hiện đúng hướng dẫn tại Điều 2 Mục 1 Chương III Thông tư số 05/2010/TT-BKH.

Làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo TTCP, Viện TTB&CTYT thực hiện tư vấn lập HSMT nhưng phân tích đánh giá HSDT lại không căn cứ vào các yêu cầu của HSMT, dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 65 Nghị định 58/2008/NĐ-CP. TTCP còn cho biết, có dấu hiệu không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm Khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu 2005. Sai phạm này xảy ra tại gói thầu XL03/2008 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Thống nhất.

Và một điều khiến dư luận không khỏi giật mình là Viện TTB&CTYT đã cấp 1.398 giấy thông báo lô hàng được miễn kiểm tra chất lượng, điều này dẫn đến một số lượng lớn trang thiết bị y tế không được kiểm tra về chất lượng nhưng vẫn được lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, Viện đã tổ chức kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế theo yêu cầu của các doanh nghiệp, bao gồm cả những hàng hóa thiết bị y tế không thuộc danh mục phải kiểm tra, đã cấp 215 giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng, thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đối với 2.866 trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, qua kiểm tra 2.866 thiết bị y tế cũng không phát hiện được trường hợp nào có vi phạm, sai phạm.

Qua thanh tra, TTCP yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Viện TTB&CTYT chấn chỉnh ngay các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra đánh giá chất lượng trang thiết bị y tế, tư vấn phát triển chuyên ngành TTB&CTYT, quản lý tài chính. TTCP khẳng định, hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm định đấu thầu của Viện hiện chưa được cấp phép kinh doanh nhưng vẫn hoạt động, tư vấn đấu thầu có nhiều sai phạm; đồng thời yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo Lãnh đạo Viện tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc kiến nghị xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có sai phạm.