(BĐT) - Ngày 6/5/2016 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Văn bản Số 3255/NHNN-TTGSNH chấn chỉnh việc thực hiện quy định về lãi suất huy động.

Theo đó, NHNN không xem xét, chấp thuận đề nghị của các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới; hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một số hoạt động ngân hàng đối với các TCTD để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất huy động (trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc NHNN chấp thuận vì mục đích an ninh, quốc phòng, chính trị, xã hội) cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vi phạm.

Theo NHNN, gần đây, cơ quan này nhận được thông tin phản ánh, trên thị trường xuất hiện tình trạng một số ngân hàng lách luật, vượt trần lãi suất huy động USD để thu hút ngoại tệ.

Một trong những cách thức được các ngân hàng áp dụng là thay vì trực tiếp nhận lãi từ khoản tiền gửi bằng USD, khách hàng được tư vấn gửi thêm một khoản tiền VND. Sau đó, toàn bộ lãi từ khoản tiền gửi USD được cộng dồn vào lãi của khoản tiết kiệm VND. NHNN khẳng định, đây là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN về hoạt động huy động vốn.