(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) thông qua kế hoạch tạm ứng năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/12 và ngày thanh toán dự kiến 31/12/2021.

Với 181,95 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 363,89 tỷ đồng cho cổ đông.

Quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 2.232 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt hơn 256,2 tỷ đồng, tăng 46%.

Kết thúc 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 24%, đạt gần 6.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 18% lên 648,9 tỷ đồng.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 8.600 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 700 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 74% chỉ tiêu doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.