Ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18/11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần dành ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18/11/2021, Chính phủ thống nhất thông qua một số đề nghị xây dựng luật, trong đó có Luật Giá (sửa đổi). Ảnh: Phú An
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18/11/2021, Chính phủ thống nhất thông qua một số đề nghị xây dựng luật, trong đó có Luật Giá (sửa đổi). Ảnh: Phú An

Tại Phiên họp, Chính phủ đã thảo luận về các đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính xây dựng, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) do Bộ Y tế xây dựng, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, Luật Lưu trữ (sửa đổi) do Bộ Nội vụ xây dựng, Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng Nhà nước xây dựng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao dịch điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

Sau khi các thành viên Chính phủ thảo luận, Thủ tướng Chính phủ kết luận, Chính phủ đã thống nhất thông qua đề nghị xây dựng các dự án luật nói trên, giao các cơ quan chủ trì xây dựng tiếp thu ý kiến thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng tại Phiên họp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, phân tích rõ các căn cứ về chính trị, pháp lý và thực tiễn, trình các cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề