#Luật Lưu trữ
Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày làm việc thứ 22, Kỳ họp thứ 7: Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề

(BĐT) - Ngày 21/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 và Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 và thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Hôm nay (21/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

(BĐT) - Ngày 21/6, Quốc hội bước sang ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 và thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18/11/2021, Chính phủ thống nhất thông qua một số đề nghị xây dựng luật, trong đó có Luật Giá (sửa đổi). Ảnh: Phú An

Ưu tiên cao nhất cho xây dựng và hoàn thiện thể chế

(BĐT) - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật ngày 18/11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần dành ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.